Home

LoCoMedia

hh-logo
 

Välkommen till LoCoMedia!

Projektet med arbetsnamnet LoCoMedia finansieras av KK-stiftelsen med 2.095.000 kronor och med motfinansiering i form av tid och resurser från sju svenska tidningar. Projektet löpte under två år med start den 1 april 2009 och leddes av forskargruppen Media-ITMI-lab inom forskningsmiljön EIS vid Högskolan i Halmstad.

Projektet har resulterat i sju olika sätt att engagera läsare i innovationsprocesser. Några av delprojekten har lett till nya tjänster på tidningarnas webbplatser, medan andra har lett till mera kunskap om vad som fungerar mer eller mindre bra. Sammantaget har vi lärt oss massor både om UGC och om att engagera läsare. Läs mer om delprojekten här.

tidning

LoCoMediatidningen Illustration: Erik Nylund

"Det här projektet har gjort också att vi kanske har nyktrat till något." -Tidningsledare

 

 

media-IT-group

media-it-logo
Carina Ihlström Eriksson, Fil. Dr
carina.ihlstrom_eriksson@hh.se

halmstadlivinglab-logo


kks logo

 
» Inloggning för partners