Home

LoCoMedia

hh-logo
 

Om LoCoMedia

”Lokaltidning 2.0 – med engagerade läsare” med arbetsnamnet LoCoMedia är ett projekt som finansieras av KK-stiftelsen med motfinansiering i form av tid och resurser från sju svenska tidningar. KK-stiftelsen vill stärka svensk forskning och öka kontakten mellan högskola och näringsliv. Det görs genom att utifrån näringslivets behov bygga upp internationellt konkurrenskraftig forskning vid nya högskolor och universitet (www.kks.se).

Projektet leddes av Fil. Dr. Carina Ihlström Eriksson vid Högskolan i Halmstad och beviljades 2.095.000 SEK under två år med start 1 april 2008. Från Högskolan i Halmstad deltog även Maria Åkesson, Janne Nilsson, Mikael Hammeltz och Esbjörn Ebbesson i projektet.

Den forskning som bedrivs inom projektet förväntas bidra till den internationella forskningen kring öppen innovation och användarinvolvering inom Information Systems området. Vi fokuserar framförallt på användargenererat innehåll (UGC).

Syftet med projektet är att undersöka hur en öppen mediamiljö som stödjer värdet av användargenererat innehåll kan designas och hur olika intressenter kan engageras i designen av användargenererade innehållstjänster.


 

 

 
media-it-logo

halmstadlivinglab-logo


kks-logo

 

 
» Inloggning för partners