Home

LoCoMedia

hh-logo
 

Bidrag och forskningsfrågor

 •  Detaljerade beskrivningar av värden och drivkrafter för, och utmaningar
med att skapa användargenererade tjänster från olika intressenters perspektiv

 •  En konceptuell modell av en öppen miljö som stödjer värdet av
användargenererade innehållstjänster och nyhetsproduktion

 •  Ett ramverk för organisation av öppna innovationsprocesser för
att designa användargenererade innehållstjänster

Projektet är ett aktionsforskningsprojekt och vi har valt att organisera
projektet i en styrgrupp och en projektledargrupp

De övergripande forskningsfrågorna för projektet är:

 •  How can an open media environment be designed to leverage
the values of UGC in media and news production?

•  How can different stakeholders be involved in the
process of designing innovative UGC services?


 

 

 
media-it-logo

halmstadlivinglab-logo


kks-logo

 

 
» Inloggning för partners