Home

LoCoMedia

hh-logo
 

Betala för lokalt?

Bohusläningen ville i sitt case satsa på en lokal tidningssajt med användargenererat innehåll för Tanum. Detta skulle publiceras på Bohusläningens lokalsajt för Tanum och gå under namnet ”Vi i Tanum”. En stor och entusiastisk grupp av läsare samlades till en initial workshop i Grebbestad i slutet av 2009. Trots den entusiastiska gruppen kom arbetet aldrig riktigt igång efter julen och intresset svalnade från läsarnas sida.

Ytterligare möten med läsare anordnades men projektet klingade så småningom av. Caset har dock resulterat i några lokala Tanumsbloggare. Inom caset testades även en idé med en historisk wiki där deltagare skulle kunna dela med sig av historiska fotografier, berättelser och annat med varandra. Detta var en idé som många läsare tyckte var intressant men tyvärr visade det sig vara för svårt tekniskt och för kostsamt för att få igång.

Parallellt med Bohusläningens case drev Strömstads Tidning ett lokalt projekt som istället utvärderades inom projektet. Tidningens nylanserade betalsajt analyserades heuristiskt av HH, med syfte att förbättra användbarheten. I slutet av mars 2011 skickade HH ut en enkät till läsare av denna betalsajt, där de får betala för att få tillgång till allt material.

stnb-sajt

Totalt besvarade 189 personer enkäten som bestod av 10 frågor som belyste respondenternas uppfattningar om webbsidan såsom styrkor, svagheter, förbättringsförslag samt frågor kring den delvis användargenererade betaltjänsten, kallad plusmedlemskap.

Den främsta styrkan med att vara plusmedlem visade sig inte helt oväntat vara större tillgång till innehåll och tjänster på sajten. Kostnaden på 10 kronor per månad för prenumeranter och 15 för övriga, ansågs vara lagom för en majoritet. Det ska dock även nämnas att en stor andel respondenter ansåg att kostnaden antingen borde vara lägre eller att det inte borde kosta någonting alls. Några uppgav som anledning att de tycker att de redan betalar för prenumerationen på papperstidningen och därmed inte vill betala för en prenumeration till, på samma tidning men i ett annat format. En annan menade att det räcker med att få lokala nyheter i de intervall som papperstidningen kommer ut och att det skulle ta för mycket tid att gå igenom webbsidan för att försöka hitta något intressant dagarna däremellan.

Även om projektet inte landat precis där Bohusläningen tänkt från början ser de fram emot att arbeta fram lösningar baserat på lärdomarna. Planerna på en historisk wiki är inte heller helt förkastade. Projektet fick samtidigt möjlighet att undersöka Strömstads betalmodell.

 

 

 

 
media-it-logo

halmstadlivinglab-logo


kks-logo

 

 
» Inloggning för partners