Home

LoCoMedia

hh-logo
 

Eventwebb i Helsingborg

Helsingborgs Dagblad försökte inledningsvis att bjuda in läsare till ett läsarreporterprojekt. På grund av dålig aktivitet till följd av bristande intresse bland deltagarna, rann detta ut i sanden. Med lärdomar från denna satsning, testade HD ett helt nytt koncept med en helt ny målgrupp. Till skillnad från det ursprungliga caset där HD försökt förankra sin egen idé hos fokusgruppen var förutsättningarna denna gång vidare. HD ville inte själva avgöra vad som skulle byggas, och överlät därför detta till målgruppen; gymnasieungdomar.

Sex gymnasieelever utförde därför under november 2010 sin praktik på HD. Inför dessa veckor hade HH utfört intervjuer med deltagarna för att få en bild av förutsättningar och förväntningar inför projektet. HH gjorde också en rudimentär planering av processen.

Eleverna bestämde sig för att göra en eventkalender för Helsingborg. Syftet med produkten var att låta användare lägga till större event i staden med omnejd. Dessa event skulle även gå att betygsätta och kommentera, precis som platserna där eventen äger rum.

Eleverna satt tillsammans med en systemutvecklare under sina tre praktikveckor. Utvecklaren tog det praktiska projektledaransvaret och hade som huvuduppgift att utveckla eventkalendern, medan eleverna kom med idéer, layout- och designförslag samt innehåll. HD:s ordinarie personal hade en mer övervakande roll och hjälpte till vid behov. En gång i veckan åkte HH ner till HD och stämde av hur projektet framskred.

hd-strukturkarta

I takt med projektets progression blev elevernas uppgifter mer och mer praktiska. På grund av att de läste olika inriktningar, hade de också olika kompetenser och kunde bidra på olika sätt. En grupp bidrog exempelvis med fotografier, medan en annan grupp bidrog med designelement, såsom logotyp och andra grafiska element till webbplatsen.

Redan under första veckan utvecklades en prototyp, vilken senare byggdes på utifrån input från elevgruppen. Gruppen kartlade även uteställen i Helsingborg med omnejd, som underlag för att fylla eventkalendern. Gränssnittsskisser togs fram för att illustrera webbplatsens design. Under vecka två gjorde de också en marknadsundersökning och en marknadsplan, båda baserade på en enkät som delades ut på gymnasieskolor.

hd-eventkalender

Resultatet blev till slut en färdig eventkalender, klar för lansering. I efterhand utfördes utvärderande telefonintervjuer med eleverna, utvecklaren och HD och alla är överens om att både process och resultat är tilfredsställande. Användarinvolveringen benämndes som intressant och till och med som "nödvändig".

Gymnasieeleverna har haft en unik roll, som både utvecklare och användare - något som har fallit ut väl tack vare att HD tillsatte tillräckligt med resurser, bland annat en utvecklare på heltid under hela processens gång. Eleverna hänvisar till marknadsundersökningen samt egen målgruppskännedom och menar att det finns ett stort intresse för eventkalendern.

 

 

 

 
media-it-logo

halmstadlivinglab-logo


kks-logo

 

 
» Inloggning för partners