Home

LoCoMedia

hh-logo
 

Halländsk bloggportal i fokus

Hallandsposten och Hallands Nyheter bestämde att ett ”plank” riktat mot ung lokal idrott i Halland skulle tas fram i samarbete med läsare och eldsjälar som brann för halländsk ung lokal idrott. Tidningen gick ut brett och försökte nå personer som kunde vara intresserade av att delta, exempelvis genom stora fyrfärgsannonser i papperstidningen, annonsering på sajten och mailutskick. Intresset var dock väldigt lågt.

Slutsatsen var att det inte fanns intresse eller behov av denna typ av tjänst. Vid denna tidpunkt startades istället ett annat projekt upp tillsammans med Hallands Nyheter. Detta projekt hade en öppnare agenda, då läsarna bjöds in till att hjälpa till med att forma framtidens tjänster för användargenererat innehåll på Halland Nyheters webbplats.

Vid uppstartsmötet där drygt 10 läsare samlades tillsammans med representanter från HN och HH bestämdes att en lokal bloggportal var något som verkade intressant att ta fram. I flera fokusgruppsmöten diskuterades förutsättningar för denna typ av tjänst, bland annat vilka krav man som läsare ställer på en sådan tjänst, vem som kan tänkas använda en sådan tjänst och vilken funktionalitet som den bör innehålla.

Under projektets gång var det tänkt att Facebook skulle användas som en arena där en fortlöpande diskussion kunde föras under projektets gång. Utöver detta fungerade även Facebook som en kommunikationskanal där mötestider och annan kontakt mellan deltagare rörande projektets status försiggick.

hp-facebook

Samarbetet med läsarna resulterade främst i ökad kännedom om vilken typ av tjänster som läsarna vill se på Hallands Nyheters webbplats samt vad man förväntar sig av dessa. Förslag gavs även på vilka geografiska områden lokala halländska bloggar bör delas in i. Det poängterades även att det är viktigt att ordet och ämnet skall vara fritt.

Rekrytering och vilka som skall blogga var viktiga frågor som lyftes från HN under processen. När det gäller frågan om vem som skall blogga menar läsarna att man bör utnyttja läsarna som en resurs. Utöver detta bör man rekrytera lokala eldsjälar och profiler som brinner för specifika ämnen, även föreningsaktiva kan vara av intresse att kontakta.

Slutligen resulterade projektet i att HN knöt nya bloggare till sig. Fyra personer erbjöds att blogga på tidningens webbplats och samtliga visade intresse. Förhoppningsvis är detta det första steget mot en starkare läsarmedverkan i Hallands Nyheters bloggportal.

 

 

 

 
media-it-logo

halmstadlivinglab-logo


kks-logo

 

 
» Inloggning för partners