Home

LoCoMedia

hh-logo
 

En jobbsajt för unga

Nerikes Allehanda hade redan från start en egen idé om en portal för unga arbetssökande. Man hade också en idé om hur en sådan portal skulle kunna se ut, men man ville veta vad presumtiva användare tyckte och bjöd därför in till workshop tillsammans med HH. En mängd förslag kom fram och det handlade om allt från information om hur arbetsgivare tänker, till nyttiga kontakter och en definitionsordbok för alla begrepp en arbetssökande kan tänkas stöta på. Tidningen hade också en idé om att involvera näringslivet för exempelvis mentorskap, vilket fick bifall.

na-grupp

Efter den initiala workshopen var tanken att arbetet skulle fortsätta på en onlineportal i form av ett stängt forum i HH:s regi, där fokusgruppen skulle få möjlighet att diskutera och prioritera funktioner. Det planerades för ett tätt samarbete, där NA redan några månader senare skulle ta fram en prototyp med hjälp av feedback från forumet. Diskussionerna tog dessvärre aldrig fart. För att få fart på processen hölls en workshop i december 2009. Inför denna hade närmare ett trettiotal deltagare ur fokusgruppen och referensgruppen bjudits in. Uppslutningen av deltagare blev dock mycket sämre än beräknat. Workshopen resulterade i ett antal prototyper som illustrerade olika typer av innehåll.

Utifrån detta resultat sammanställde HH ett antal design patterns. Dessa framställdes i enlighet med vad deltagarna framfört som mest viktigt för den framtida portalen under workshopen. Alla patterns lades upp på online med fulla modifikationsrättigheter för fokusgruppen, så att de skulle få möjlighet att göra ändringar i materialet. Det var dock endast två deltagare som var aktiva i diskussionerna och inga förändringar gjordes. Efter den lilla feedback som ändå inkommit sammanställdes en prototyp, som aviserades via forumet och med SMS till deltagarna. Efter försöket med SMS-avisering loggade fler deltagare in på forumet, men det var endast tre personer som kommenterade förslaget, vilket gav ett dåligt underlag för NA att arbeta vidare med. Detta till trots, byggde NA vidare på idéerna och framställde en färdig portal som lanserades under första halvan av 2010.

na-sajt

När portalen var klar gjordes heuristiska användbarhetstester av HH med förslag på förbättringar. Högskolan lät även skicka ut en e-postenkät till ungdomar som registrerat sig på sajten och totalt inkom svar från 13 personer. Enkäten bestod av tio korta frågor med syfte att få insikt i användarnas uppfattning om sajten.

Sammantaget har ca 300 personer bidragit med input till den färdiga webbplatsen, som har fört med sig många nyttiga erfarenheter om både användarinvolvering och UGC.

 

 

 

 
media-it-logo

halmstadlivinglab-logo


kks-logo

 

 
» Inloggning för partners