Home

LoCoMedia

hh-logo
 

Få ville debattera om valet

Sydsvenskan planerade initialt att låta läsare presentera skånska smultronställen som en ny funktion på sin webbsajt. Tanken var att detta skulle presenteras i form av en interaktiv webbguide till platser värda att besöka i Skåne. Guiden skulle växa med tiden och bli allt bättre i takt med att innehåll fylldes på av läsare.

Arbetsprocessen kring att förverkliga denna idé kom dock tyvärr aldrig riktigt igång efter en initial workshop som hölls med läsare och projektet rann efter en tid ut i sanden på grund av bristande intresse kring konceptet. Istället började man fundera på nya uppslag kring hur Sydsvenskan skulle kunna engagera och involvera sina läsare i samband med valet 2010.

Denna idé diskuterades i januari 2010 då en ny workshop, med en ny fokusgrupp hölls. På mötet deltog, utöver representanter från högskolan och tidningen, även 16 läsare. De fick till uppgift att diskutera hur de ville följa, och ha möjlighet att bidra med innehåll till tidningens webbplats under valbevakningen.

Deltagarna efterlyste bland annat hyperlokal och åldersanpassad valbevakning. Gruppen diskuterade också olika sätt som de själva skulle kunna tänka sig att bidra med material kring valet. Att få rapportering från läsarnas synvinklar ansågs som viktigt och spännande. Det skulle kunna ge en annan bild än den som tidningens journalister förmedlar.

Gruppen fick fortsätta att diskutera frågor med forskare från högskolan och Sydsvenskan i ett onlineforum. Parallellt med detta startade Sydsvenskan en satsning kallad ”Det unga valet” och bad om deltagarnas feedback. I september 2010 presenterades sedan ”Min åsikt” på Sydsvenskan.se med bildspel som visar olika videoklipp av läsare.

sds-val

Läsarna uppmuntrades att skicka ett videoklipp på max 30 sekunder, där de spelat in sin åsikt. Antingen kunde klippet skickas som MMS eller via länk till YouTube. Resultatet presenterades på Sydsvenskans webbplats, men det var dessvärre få som ville debattera.

Den efterföljande utvärderingen belyste aspekter som att folk var rädda att framträda med ansikte och namn i anslutning till något så känsligt som politiska åsikter. Efter valet inbjöd tidningen till bild- och videouppladdning i en annan kampanj om ett mindre personligt ämne och fick då genast ett betydligt större engagemang.

 

 

 

 
media-it-logo

halmstadlivinglab-logo


kks-logo

 

 
» Inloggning för partners