Home

LoCoMedia

hh-logo
 

Lokala bloggar i Västerås

Som start på Vestmanlands Läns Tidnings delprojekt hölls en workshop där VLT presenterade sin idé om stadsdelsbloggar. Deltagarna bestod av tretton tidningsläsare, samt representanter från VLT och HH. Deltagarna nappade på idén och trodde på att detta skulle kunna ge närmare nyheter ur lokalinvånares synvinkel. Det ansågs även värdefullt att kunna få information från en förstahandskälla i sitt närområde.

Deltagarna diskuterade bland annat vilka som skulle kunna vara lämpliga att blogga och om vad dessa skulle kunna blogga om. Efter uppstartsmötet erbjöds deltagarna i fokusgruppen att delta i diskussionen kring stadsdelsbloggarna via ett onlineforum. Trådarna lades ut i forumet av forumsadministratörer från HH och VLT och många deltog i diskussionen som bland annat berörde ämnen som tagits upp på workshopen. Man diskuterade även nya ämnen, t ex hur aktiva bloggare ska kunna belönas och hur annonser bör presenteras.

Totalt lanserades fyra olika stadsdelsbloggar och 25 bloggare värvades via annonsering och handplockning. Bloggarna utgjordes av personer i olika åldrar och med olika intressen; allt ifrån 18-åriga tjejer som går i skolan till föreningsaktiva pensionärer.

vlt-sajt

I projektets senare skede då bloggerian lanserats, genomfördes intervjustudier av HH. Intervjuer med tidningsmedarbetare och fokusgruppdeltagare syftade till att få en bild av arbetsprocessen och det färdiga resultatet utifrån de olika aktörernas synvinklar. Intervjuerna med bloggarna gick bland annat ut på att bilda en uppfattning om drivkrafter att blogga, vad man skriver om och varför man gör det i en stadsdelsblogg.

Tidningsrespondenterna ansåg att de i relativt hög grad tagit vara på läsarrepresentanternas idéer men att vissa saker inte gick att genomföra på grund av tidsbrist, tekniska begränsningar eller av ekonomiska skäl. Hos en klar majoritet av läsarna var uppfattningen att läsarens roll är viktig i denna typ av arbete. De menade att tidningen får en chans att testa idéer innan de lägger för stora utvecklingskostnader; ett sätt att i förväg försäkra sig om att de är rätt ute.

Som drivkraft att skriva i just stadsdelsbloggar uppgavs chansen att få föra fram sin egen bild av sitt närområde samt att kunna föra en dialog med boende i stadsdelen. Två bloggare menade att man själva sätter upp vissa begränsningar i syfte att inte bli alltför privat. En av dem uttryckte detta som att man gärna skriver personligt, men inte privat. Samtliga uppgav att de önskade få mer respons från läsare av deras inlägg.

En enkät per stadsdel publicerades vid ett senare tillfälle. Totalt besvarades enkäten av 106 personer fördelat på 58 kvinnor och 48 män. Frågorna belyste läsarnas uppfattningar om innehållet på bloggerian, hur de hittade dit, besöks- och uppdateringsfrekvenser etc. En tydlig trend visade att man tycker att det är viktigt att det tydligt framgår vem som bloggar i egenskap av stadsdelsbo och som reporter. Många uppgav att de följer vissa bloggare mer än andra och att man särskilt uppskattar privatbloggarnas inlägg.

 

 

 

 
media-it-logo

halmstadlivinglab-logo


kks-logo

 

 
» Inloggning för partners