Home

LoCoMedia

hh-logo
 

Kartläggning: UGC jorden runt

Kartläggningen genomfördes under slutet av 2010 och ger en översikt över UGC i världens 100 största papperstidningar online. Studien visar att tre fjärdedelar av tidningarna har artikelkommentering, vilket därmed är den vanligaste formen av UGC i de undersökta tidningarna. En stor andel av de japanska tidningarna saknar emellertid detta, liksom samtliga kartlagda kinesiska tidningar. Det är också populärt med widgets knutna till sociala medier, t.ex. boxar som visar vilka personer som har ”gillat” en tidning på Facebook.

Traditionella insändare finns på 36 procent av tidningarna och då framförallt i Nordamerika. Flertalet tidningar tar emot dessa via webben men publicerar dem enbart i papperstidningen. I Europa är resultatet mer blandat; ingen av de sex tyska tidningarna har insändare och bland åtta spanska tidningar är det bara en som har.

Läsarbilder och bloggar förekom på var femte tidning. Båda typer är vanligast i USA och i Europa. Läsarjournalistik har identifierats på tretton tidningar och alla utom en skiljer tydligt på läsarmaterial och professionellt material. Anmärkningsvärt är att åtta av dessa tretton är europeiska. Ovanligast i kartläggningen är läsarvideofilmer, som enbart finns på var tionde tidning och är vanligast i USA.

Generellt sett är UGC-förekomsten hög på nordamerikanska, sydeuropeiska och svenska tidningar. I andra änden av skalan hittar vi asiatiska och australiensiska tidningar samt tidningar från mellanöstern. Något som dock är tydligt är att vissa former av UGC har fått stor genomslagskraft och att endast ett mycket litet antal tidningar saknar UGC helt och hållet.


 

 

 
media-it-logo

halmstadlivinglab-logo


kks-logo

 

 
» Inloggning för partners