Home

LoCoMedia

hh-logo
 

Intervjuer: Vad tycker användare i andra länder?

Vi har frågat 20 användare från 12 länder i Asien, Afrika och Mellanöstern. Av dessa var 60% män och 40% kvinnor i åldersintervall mellan 19-42 år. De har olika utbildningsnivåer och har rankat sig själva som ”regular user” (7), ”medium user” (8) eller ”high ranked user” (5). Intervjuerna har skett online via Skype och varat mellan 40-75 minuter. Här ger vi några exempel på vad de tycker om drivkrafter, lojalitet och belöningssystem.

Det som var mest framträdande för drivkrafter var att få uttrycka sina egna åsikter, som exemplifieras här med några citat.

“I feel more free while providing services through UGC, despite of my country or race or religion. For instance, I am a discussion board moderator of a highly used service. There, my works are being seen, not who or what I am in outside work.”

“Expressing views, freedom and showing my own identify through contributions. As I told you previously, in Middle East, the internet and user-generated content services are our windows to the whole world. They are widely accessible and can help us spread our thoughts, show facts and spread the news about what is being done in our societies.”

“I would say sharing the most hot news and content. Revealing the truth, and self expression, I like to share with others. I do support the idea of open web. All users should have access to free content that is generated by other users.”

Alla användarna anser sig lojala till den tjänst de använder. De tycker att lojalitet bygger på ömsesidigt förtroende och respekt mellan användarna och tjänsten.

“The loyalty started the day I shared and created content. Then it sticks the day I see my content published, treated well and praised”

“Letting us generated content, providing us with appropriate tools, listen to our comments and feedbacks. This all lead to loyalty”

De flesta tyckte att det var belöning nog att få dela med sig och få uppskattning.

“Sharing with others is already a reward for me.”
“If my genuinely is confirmed by them, it will be the great reward of all for me.”
“Posting my opinion and publishing it would be the greatest reward I would want”
“It is enough for me to be praised by the surrounded community”


 

 

 
media-it-logo

halmstadlivinglab-logo


kks-logo

 

 
» Inloggning för partners