Home

LoCoMedia

hh-logo
 

Enkät: så tycker 9359 läsare

I månadsskiftet mellan oktober och november 2010 distribuerades en enkät ut via tidningarnas nyhetssajter samt till tidningarnas egna läsarpaneler. Knappt 10 000 personer svarade på enkäten, som bland annat har gett indikationer på att tidningarna hellre bör satsa på insändare, kommentarer och evenemangstips, än chattar, läsarfilmer och bloggar.

Parallellt med undersökningen som riktades mot läsare genomfördes även en undersökning bland tidningsmedarbetare, som genererade 204 svar. Detta har möjliggjort jämförelser mellan tidningsmedarbetares och läsares syn på användargenererat material. En av de tydligaste skillnaderna handlade om vad läsare har för drivkraft för att bidra med innehåll till en tidningssajt. Många tidningsmedarbetare (67 %) svarade att de tror att det beror på att läsarna vill ha uppmärksamhet. Det var dock få läsare (12 %) som uppgav detta som ett viktigt motiv för att bidra med material.

grafik

En rad andra drivkrafter prioriterades högre av läsare än av tidningsmedarbetare. Bland dessa återfanns motiv som att det är en demokratifråga, att man vill göra sin röst hörd eller att det bara är roligt att dela med sig. En tredjedel av läsarna uppgav att de tycker att läsargenererat material gör innehållet mer relevant samt ökar trovärdigheten och lojaliteten till tidningen.

Jämförelsen påvisar också en samsyn i många frågor. I papperstidningen tycker både läsare och tidningsmedarbetare att det är lagom mycket läsargenererat material och att det också är positivt för tidningen. Att upplåta utrymme i tidningen ansåg hälften av läsarna vara ett tecken på att tidningen är intresserad av att ha kontakt med sina läsare.

Från tidningarnas sida är man dock mer kluvna. Det är fler som tycker att det tillför positiva aspekter, samtidigt som 40 procent anser att materialet i regel har låg kvalitet och är svårt att hantera på ett bra sätt, det kan t ex vara svårt att hantera alla kommentarer som en del artiklar frambringar. Kommentering har på senare tid begränsats på nyhetssajter, då det är svårt att garantera en bra diskussion utan kommentering från extrema grupper. Även en majoritet av läsarna (71 %) ansåg att det krävs någon form av kontrollfunktion för kommentarer, de flesta uppgav att de föredrar förmoderering.

grafik

En del av resultaten i den omfattande enkätundersökningen har överraskat många tidningsmedarbetare, till exempel att så mycket som en tredjedel av de läsare som besvarade enkäten uppgav att de någon gång kommenterat en artikel på en nyhetssajt. Ett annat resultat som tidningsmedarbetare ansett sticka ut är att ca hälften av läsarna vill kunna tipsa sina vänner om annonser som finns på tidningssajter.


 

 

 
media-it-logo

halmstadlivinglab-logo


kks-logo

 

 
» Inloggning för partners